Úspešný víkend

27.05.2013 05:33

Tento víkend bol pre našu CHS po výstavnej stránke mimoriadne úspešný. FIBIE z Pántikov majiteľky pani Alice Mojžíškovej získali na Litoméřickej KV tretieho CAJCa, čím splnili podmienky pre udelenie titulu Juniór šampión ČR, za čo im patrí moje obrovské ďakujem a gratulujem. A FANY z Pántikov včera na KV v Radošovciach obstála v konkurencii a získala hodnotenie výborná 1 CAJC a klubový víťaz mladých.

Veľmi sa tešíme z krásnych úspechov.